Práce v katastru nemovitostí

Geodézie Pardubice s.r.o. zajišťuje v katastru nemovitostí:

  • vytýčení vlastnických hranic pozemků a jejich vyznačení v terénu hraničními znaky
  • geometrické plány pro rozdělení pozemku (jako součást smluv o převodu nemovitostí, případně jako podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí jiných staveb než budov)
  • geometrické plány pro vyznačení věcného břemene na části pozemku
  • geometrické plány pro vyznačení budovy (jako podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí)
  • tvorba bodových polí
  • poradenská činnost v oblasti katastru nemovitostíGeodézie Pardubice s.r.o. vykonává geodetické práce:

  • pro pozemkové úpravy
  • pro navrácení historického majetku městům a obcím
  • pro navrácení nemovitého majetku občanům (vyznačení restitučních nároků)
  • pro obnovu pozemku dosud vedeného ve zjednodušené evidenci
   

KONTAKTY

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.

Hradišťská 407
533 52 Pardubice
Česká republika

IČ: 27535266
DIČ: CZ27535266

ID datové schránky: wwe75x8

Petr Klec
+420 777 617 204
klec@geodeziepce.cz

Ing. Jiří Sládek
+420 728 959 637
sladek@geodeziepce.cz

Ing. Ondřej Novotný
+420 775 196 090
novotny@geodeziepce.cz

Web: www.geodeziepce.cz
E-mail: info@geodeziepce.cz