Inženýrská a stavební geodézie

Geodézie Pardubice s.r.o. provádí v inženýrské geodézii:

 • komplexní zabezpečení geodetických prací v investiční výstavbě
 • tvorba bodových polí a podrobné měření metodou GPS.
 • vytyčování staveb, liniových staveb, terénních úprav nebo kontrolních měření objektů
 • podélné a příčné profily terénu, vodních toků, silnic, dálnic, železnic
 • vytyčení stavebních objektů
 • zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 • plynovody, vodovody, kanalizace, elektrických vedení a sdělovací vedení
 • terénní úpravy nebo kontrolní měření objektů
 • určení svislých nebo vodorovných posunů objektů
 • geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budov (stavební zaměření)
 • měření a výpočet kubatur
 • měření jeřábových drah
 • čínnost hlavního geodeta stavby
 • poradenská činnost 
   

KONTAKTY

GEODÉZIE PARDUBICE s.r.o.

Hradišťská 407
533 52 Pardubice
Česká republika

IČ: 27535266
DIČ: CZ27535266

ID datové schránky: wwe75x8

Petr Klec
+420 777 617 204
klec@geodeziepce.cz

Ing. Jiří Sládek
+420 728 959 637
sladek@geodeziepce.cz

Ing. Ondřej Novotný
+420 775 196 090
novotny@geodeziepce.cz

Web: www.geodeziepce.cz
E-mail: info@geodeziepce.cz